Voor wie

Remedial Teaching Laren richt zich op kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Indien de leerkracht van uw kind een leerprobleem of –achterstand signaleert kunt u bij Remedial Teaching Laren terecht om dat aan te pakken. Maar ook als u zelf vindt dat uw kind onvoldoende scoort kunt bij Remedial Teaching Laren terecht voor een objectief oordeel.

Vakgebieden
De leerproblemen kunnen betrekking hebben op één leergebied zoals rekenen, lezen of spelling, maar het kan ook betrekking hebben op een combinatie van leergebieden. Daarnaast kan Remedial Teaching Laren ook ondersteuning bieden op het gebied van leren leren.

Scholen
Scholen kunnen ook de diensten van Remedial Teaching inhuren. Remedial Teaching Laren kan, ook op de schoollocatie, extra ondersteuning bieden indien er onvoldoende capaciteit is binnen de eigen formatie om dit te realiseren. Deze ondersteuning kan gericht zijn op een individueel kind of op een groep kinderen met dezelfde leerproblematiek. Indien u als school daar interesse in heeft zijn wij graag bereid de mogelijkheden van Remedial Teaching Laren in een gesprek toe te lichten.