Door wie

Marieke Zeegers
Marieke is in de periode tussen 1987 en 2003 werkzaam geweest in de IT-branche. Zij is daar werkzaam geweest als ontwerper, adviseur, opleider en manager. Het opleiden boeide haar en daarom heeft zij in 2003 de switch gemaakt naar het onderwijs. Ze heeft in 2005 haar Pabo-diploma gehaald en vanaf die tijd lesgegeven aan diverse groepen op een basisschool. Zij heeft in 2010 haar diploma remedial teacher behaald en is officieel geregistreerd bij de LBRT.

Marieke is enthousiast over het lesgeven aan kinderen en vindt dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. “Ik vind het onderwijs geven aan kinderen leuk. Leuk omdat je een kind ziet groeien als het dingen kan die hij of zij daarvoor niet kon. Maar in de dagelijkse onderwijspraktijk is het moeilijk om ieder kind het onderwijs te geven dat het nodig heeft. Zeker als een kind extra hulp nodig heeft om de stof onder de knie te krijgen dan ontbreekt vaak de tijd om die hulp ook daadwerkelijk te bieden. Dat frustreert mij maar nog erger ook die kinderen”.

Dat is de reden dat zij Remedial Teaching Laren is gestart. In deze praktijk kan zij wel de tijd bieden die nodig is om een kind dat problemen heeft bij het leren op de juiste wijze te helpen, zodat het kind het plezier in het leren behoudt (of weer krijgt). Marieke is geregistreerd RT-er en is dyscalculie-specialist.

Laura Oostra
Laura is sinds 1997 werkzaam in het onderwijs. Zij werkte eerst als groepsleerkracht op verschillende basisscholen. In 2005 heeft zij de opleiding voor Remedial Teacher gedaan aan de Fontys OSO en zo haar diploma Master Special Educational Needs behaald. Vervolgens heeft zij gewerkt als NT2-leerkracht, LGF-begeleider op diverse scholen en als remedial teacher op een Montessori-school.

In 2013 is zij verhuisd naar ’t Gooi en is zij gestart als zelfstandig remedial teacher. Sinds september 2015 is zij werkzaam bij Remedial Teaching Laren

Laura vindt het belangrijk om als RT-er maatwerk te leveren voor haar leerlingen. Haar passie is te zoeken naar wat haar leerling nodig heeft om verder te komen zodat zij het eerste zetje kan geven naar betere prestaties en het zelfvertrouwen groeit. Ze zoekt samen met het kind uit hoe hij of zij zichzelf verder kan helpen, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Kortom zij sluit dicht aan bij de slogan uit het Montessori-onderwijs: “Leer mij het zelf te doen”.

Laura heeft ervaring met kinderen met lees- en spellingsproblemen, dyslexie, rekenproblemen, dyscalculie en andere leerproblemen. Ze heeft al veel kinderen begeleid met ernstige taal-/ spraakproblematiek, met ADHD, autisme en ODD.